Akıllı Sayaçlar, Şebekeler ve Kaçak Elektrik

Elektrik enerjisi tüketimindeki kaçak kullanım oranlarını düşürmek amacıyla, dağıtım sisteminin akıllı şebeke ve sayaçlarla denetlenmesi için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dağıtım ve üretim şirketlerinin yer aldığı ‘Akıllı Şebeke Çalışma Grubu’ kurularak çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Akıllı sayaçlar ve şebeke yönetimi

Devamı

Enerji Piyasasında Bilişim Güvenliği,

EPDK tarafından 12.02.2014 tarihinde hazırlanmış olan ve  02.11.2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren, Elektrik Piyasası Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağında, Mevcut yönetmeliğin 30,31,32 ve 33. maddelerine Elektrik Piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin, kurumsal bilişim sistemleri, endüstriyel

Devamı

Yüz İki Bin Mi? Yüz İki Milyon mu?

Belki fazla aklım ermediğinden midir, nedir bilmem ama bildiğim bir şey var ki sadece ölçümlenebilen ve değerlendirebilen verilere itibar ediyorum, çünkü  Şimdi doğuda bir lisans bölgesindeki illerden birinin sınırları içerisindeki küçük bir ilçenin şartlar gereği başka bir şirkete ait bir

Devamı

Kompanzasyon Sistemleri ve Reaktif Enerji Bedelleri,

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.paragrafında belirtilen; “Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu

Devamı