Elektrikte Abone Grupları ve Tarifeler

Elektrikte Abone Grupları ve Tarifeler

Abone Grubu, Tarife Sınıfı ve Güç Değişikliği

            Abone Grubu Değişikliği

EPDK’nın 30.12.2015 tarih ve 5999-3 sayılı kurul kararının 8.maddesinin;

1.Mevcut veya yeni bir tesis ve kullanım yeri için müşterinin abone grubu tespiti ve abone grubu değişiklikleri;

  1. a) Görevli tedarik şirketinden enerji alan/alacak müşteriler için görevli tedarik şirketi tarafından,
  2. b) Görevli tedarik şirketi dışında bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcısı müşteriler için dağıtım şirketi tarafından yapılır.
  3. Abone grubunda değişiklik yapmak isteyen müşteri talebini yazılı olarak beyan eder ve talebi uygun bulunduğu takdirde, bu değişiklik yeni abone grubundan sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminde yerine getirilir.
  4. Bir tüketicinin dâhil olduğu abone grubunun herhangi bir sebeple Şirket tarafından değiştirilebilmesi için öncelikle bu durum ilgili tüketiciye yazılı olarak bildirilir ve tüketicinin gerekli bilgi ve belgeleri sunabilmesi için tebliğ tarihi itibariyle 30 (otuz) gün süre verilir. İlgili tüketicinin durumunu gösterir belgeleri bu süre içerisinde sunmaması halinde bu tüketici şirket tarafından öngörülen abone grubuna dâhil edilir.

            Tarife Sınıfı Değişikliği

EPDK’nın 30.12.2015 tarih ve 5999-3 sayılı kurul kararının 11.maddesinin;

  1. Tarife sınıfında değişiklik yapmak isteyen dağıtım sistemi kullanıcısı, bu talebini dağıtım şirketine yazılı olarak yapar. Abonenin talebinin uygun bulunması halinde, yeni tarife sınıfına ilişkin sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere tarife sınıfı değiştirilir.

5.Tarife sınıfı değişiklikleri, eş zamanlı olarak ilgili müşterinin tedarikçisine bildirilir.

  1. Tarife sınıfı değişiklik talebi bir takvim yılı içerisinde 3 (Üç) defadan fazla olamaz.

            Güç Değişikliği

            EPDK’nın 30.12.2015 tarih ve 5999-3 sayılı kurul kararının 12.maddesinin;

  1. Çift terimli tarife sınıfına dâhil kullanıcının, birbirini izleyen iki fatura döneminde talep gücünün % 10’unu aşması halinde yeni güce göre sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma yapılır.
  2. Çift terimli tarifede güç değişikliği talebinin yazılı olarak dağıtım şirketine yazılı yapılması esas olup, şirketçe uygun bulunması halinde, talep edilen güce göre yapılacak sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşma tarihinin içinde bulunduğu dönemden sonraki fatura döneminde yeni güç dikkate alınarak faturalama yapılır. İçinde bulunulan fatura dönemi için yapılan güç değişikliği talepleri dikkate alınmaz.
  3. Bu maddenin 2. Ve 3. Fıkrasına göre gerçekleştirilen güç değişiklikleri eş zamanlı olarak ilgili müşterinin tedarikçisine bildirilir.
  4. Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 (üç) defa güç değişikliği yapılabilir.

Olarak ifade edilmektedir.

Kaynak: EPDK

coskun.tezel@akillisebekeler.com

Coşkun TEZEL

Coşkun TEZEL

1984-2001 yılları arasında Tedaş’ın çeşitli birimlerinde görev yapan Coşkun Tezel, 1997-2001 yıllarında yoğun olarak dağıtım otomasyon sistemleri üzerine projelerle ilgilenmiş, ve fiili olarak perakende satış konusunda çalışmıştır. 2001 yılında kamu görevinden istifa nedeni ile ayrılarak bağımsız çalışan Coşkun Tezel dağıtım ve otomasyon sistemleri, uzaktan sayaç okuma, uzaktan kompanzasyon takibi, yenilenebilir enerji ve PSH konularında danışmanlık hizmetlerini sürdürürken aynı zamanda www.tarimborsasi.net sitesinin yayıncılığını da yapmaktadır. Coşkun Tezel, Ocak 2012’den bugüne çalışmalarına sitemizde yer vermektedir. Yazarın yazılarına Akıllı Sayaçlar ve Makaleler bölümünden ulaşabilirsiniz.İlgili Yazılar

Elektrik Tarifeleri

Tek terimli ve Çift terimli Tarife Sınıfları ile Tek zamanlı ve Üç zamanlı tarifeler.             Dağıtım sistemine bağlı tüketicilere uygulanan

Elektrik Faturalarındaki Reaktif Bedeller!

          Bilindiği gibi Emre Amade İş Görmeyen Enerji diye tanımlayabileceğimiz Reaktif Enerji bedelleri, kompanzasyon sistemi olmayan

Elektrik Tüketiminde Tek ve Üç Zamanlı Tarife Seçenekleri.

Elektrik tüketiminde genel olarak her tüketicinin seçebileceği tek ve üç zamanlı tarife seçenekleri mevcuttur. Ancak tüketiciler kullanacakları tarife tipini seçmeden

Henüz yorum yok ): Şanşlısın! Haydi yorum yaz!

Yorum Yaz, Lütfen (:

E-posta adresin bizimle güvende,kimseyle paylaşmayız!
İşaretli alanlar gerekli.*