Reaktif Bedel Muafiyeti !

Reaktif Bedel Muafiyeti !

Reaktif Enerji Bedeli Uygulamasında Muafiyet

EPDK’nun 26.12.2016 tarih ve 6808 sayılı Kurul Kararı ile

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EPDK’nun 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile uygulamaya konulan “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ kararın 13.maddesinin ¹ 2.fıkrası

 “(2) Yukarıda belirtilenler dışında, tüm dağıtım sistemi kullanıcıları ile sisteme enerji veren üreticilere çekiş yönünde 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda aşağıdaki şartlar dâhilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır. Ancak kullanıcıya ait kompanzasyon tesisinde arıza sonucu oluşan ihlalin yılda (takvim yılı) bir kez olması halinde reaktif enerji bedeli faturalamada dikkate alınmaz. Reaktif enerji ölçüm sistemleri dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Reaktif enerji ölçüm sistemi tesis edilmemiş kullanıcılara reaktif enerji bedeli uygulanmaz.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yeni düzenlemede açıkça belirtildiği üzere kullanıcının kompanzasyon tesisinde oluşan bir arıza nedeniyle aktif, reaktif (Endüktif veya kapasitif oranların biri veya her ikisi birden) oranlarının ihlalinin bir takvim yılı içerisinde bir defa gerçekleşmesi durumunda,

Bu oran aşımlarının faturalamada dikkate alınmayacağı, dolayısı ile kullanıcı bu madde kapsamındaki ihlalinden dolayı herhangi bir reaktif bedel ödemeyecektir.

Değiştirilen maddenin içeriğine göre,  aynı takvim yılı içerisinde ikinci defa ihlalin gerçekleşmesi durumunda, ikinci ihlalden itibaren reaktif bedellerin uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Bu uygulama sonucu takvim yılı içerisinde ilk defa aktif/reaktif oranlarının aşılması, faydalanılmış olunan reaktif enerji bedeli muafiyeti ve aynı yıl içerisinde konunun tekerrürü halinde aşılan reaktif oranının fatura edileceği hakkında tüketiciyi uyarma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle tüketiciler her dönem faturalarını dikkatle inceleyerek, faturalandırılmayan aşım ihlallerini takip etmek durumundadırlar.

            Tüketicilerin yeterli bilgi sahibi olmaması nedeniyle uygulamanın denetiminin nasıl yapılacağı ise belirsizliğini korumaktadır.

Dağıtım ve görevli tedarik şirketleri denetlenmiş olsa bile şu anda sayıları 200’ü aşan bağımsız tedarikçilerin madde hükmünü uygulayıp uygulamadıkları veya madde hükmünü uygulamayan ve tüketici itirazına rağmen gerekli düzeltmeyi yapmayan dağıtım ve tedarik şirketleri hakkında bir yaptırım ise bulunmamaktadır.

(Değiştirilen maddenin son iki satırındaki “Reaktif enerji ölçüm sistemleri dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Reaktif enerji ölçüm sistemi tesis edilmemiş kullanıcılara reaktif enerji bedeli uygulanmaz.”  İfadesi dağıtım sistemi kullanıcılarını bağlayan ifadeler olmadığından dağıtım sistemi kullanıcılarının bu konuda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Dağıtım sistemi kullanıcıları kendi kompanzasyon sistemlerini tesis etmek ve kontrol altında tutmakla yükümlüdürler.

¹(2) Yukarıda belirtilenler dışında, tüm dağıtım sistemi kullanıcıları ile sisteme enerji veren üreticilere çekiş yönünde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda aşağıdaki şartlar dâhilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır. Reaktif enerji ölçüm sistemleri dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Reaktif enerji ölçüm sistemi tesis edilmemiş abonelere reaktif enerji bedeli uygulanmaz.

Coşkun Tezel

coskun.tezel@akillisebekeler.com

Coşkun TEZEL

Coşkun TEZEL

1984-2001 yılları arasında Tedaş’ın çeşitli birimlerinde görev yapan Coşkun Tezel, 1997-2001 yıllarında yoğun olarak dağıtım otomasyon sistemleri üzerine projelerle ilgilenmiş, ve fiili olarak perakende satış konusunda çalışmıştır. 2001 yılında kamu görevinden istifa nedeni ile ayrılarak bağımsız çalışan Coşkun Tezel dağıtım ve otomasyon sistemleri, uzaktan sayaç okuma, uzaktan kompanzasyon takibi, yenilenebilir enerji ve PSH konularında danışmanlık hizmetlerini sürdürürken aynı zamanda www.tarimborsasi.net sitesinin yayıncılığını da yapmaktadır. Coşkun Tezel, Ocak 2012’den bugüne çalışmalarına sitemizde yer vermektedir. Yazarın yazılarına Akıllı Sayaçlar ve Makaleler bölümünden ulaşabilirsiniz.İlgili Yazılar

Elektrik Faturası Detayları ve Kayıp/Kaçak Bedeli

            İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) hukuk mücadelesi sonucu olarak 19 Eylül 2013

2017 Elektrik Satış Tarifesi

01.01.2017 Tarihinden Geçerli Perakende Satış Tarifesi Kaynak:EPDK Not: Tablo, dağıtım sistemine AG’den bağlı Tek terimli tarife sınıfında olan aboneler için

Kayıp/Kaçak Hedefleri!

 Kayıp/Kaçak Hedef Oranı, Bildiğiniz Gibi             15.12.2016 tarihli Habertürk Gazetesindeki habere göre 21 Elektrik dağıtım şirketinin 2017 yılı için Kayıp/Kaçak

Henüz yorum yok ): Şanşlısın! Haydi yorum yaz!

Yorum Yaz, Lütfen (:

E-posta adresin bizimle güvende,kimseyle paylaşmayız!
İşaretli alanlar gerekli.*