Elektrik Faturası!

Elektrik Faturası!

Elektrik Satışının Fatura Edilmesi

8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin “Ödeme Bildirimi” başlıklı 12.maddesinin 3.bendinde,

Görevli tedarik şirketleri tarafından düzenlenecek olan ödeme bildirimi (Faturalarda) asgari olarak yer alacak bilgilerin;

 1. a) Tüketicinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, tüketici ve/veya abone numarası, abone grubu,
 2. b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,
 3. c) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

ç) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,

 1. d) Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri,
 2. e) Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli ile ilgili mevzuat kapsamında faturalarda yer alması öngörülen diğer bedelleri,
 3. f) Vergi, yasal kesinti ve borçlar,
 4. g) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve merkezleri,
 5. h) Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri,

ı) Görevli tedarik şirketi ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek dağıtım şirketinin telefon numarası,

 1. i) Günlük enerji tüketim ortalaması,
 2. j) Bir sonraki okuma dönemi,
 3. k) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,
 4. l) Kesme-Bağlama bedeli,
 5. m) Ödeme bildirimi tarihi itibariyle, tüketicinin son bir yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarı,
 6. n) Bulunması halinde otomatik ödeme talimatı bilgisi.

            Şeklinde belirlenmiş olması, Bağımsız tedarikçilerin bu maddelerden muaf tutulacağı anlamı taşımadığı gibi, tüketicinin tüketimleri hakkında bilgi sahibi olması için yukarıdaki bilgilerin olması zorunludur.

Buna rağmen, aşağıda gördüğünüzve önemli bir bağımsız tedarikçinin düzenlemiş olduğu bir elektrik faturasında;

Elektrik Faturasında yazılması gereken maddeler ve yönetmelik

1 ) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,

2 ) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

Gibi iki önemli bilginin olmadığı gibi, Endüktif Reaktif, Kapasitif Reaktif, Güç ve Güç Aşımı birimleri tanım olarak (KWH) olarak (doğrusu kWh olması gerekirdi) belirtilmiştir, bu yanlış tanımların her ne kadar fatura hesaplanmasına etkisi olmasa da literatüre uygun tanımlama olmadığı da görülmektedir.

Oysa Endüktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif tüketimleri birim tanımı olarak (kVARh), Güç ve Güç Aşımı birim tanımları ise (kW) olarak, Aktif tüketimin ise (kWh) olarak tanımlanması gerekirdi.

Coşkun Tezel

 

 

 

 

 

 

 

Coşkun TEZEL

Coşkun TEZEL

1984-2001 yılları arasında Tedaş’ın çeşitli birimlerinde görev yapan Coşkun Tezel, 1997-2001 yıllarında yoğun olarak dağıtım otomasyon sistemleri üzerine projelerle ilgilenmiş, ve fiili olarak perakende satış konusunda çalışmıştır. 2001 yılında kamu görevinden istifa nedeni ile ayrılarak bağımsız çalışan Coşkun Tezel dağıtım ve otomasyon sistemleri, uzaktan sayaç okuma, uzaktan kompanzasyon takibi, yenilenebilir enerji ve PSH konularında danışmanlık hizmetlerini sürdürürken aynı zamanda www.tarimborsasi.net sitesinin yayıncılığını da yapmaktadır. Coşkun Tezel, Ocak 2012’den bugüne çalışmalarına sitemizde yer vermektedir. Yazarın yazılarına Akıllı Sayaçlar ve Makaleler bölümünden ulaşabilirsiniz.


Bu Yazının Etiketleri
elektrik faturasıelektrik satışı

İlgili Yazılar

Kompanzasyon Sistemleri ve Reaktif Enerji Bedelleri,

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.paragrafında belirtilen; “Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

Uzun zamandır beklenen Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinde İç Denetim

Bilindiği gibi 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair

Henüz yorum yok ): Şanşlısın! Haydi yorum yaz!

Yorum Yaz, Lütfen (:

E-posta adresin bizimle güvende,kimseyle paylaşmayız!
İşaretli alanlar gerekli.*