TEDAŞ Alacakları

TEDAŞ Alacakları

TEDAŞ Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Meclis’te kabul edilen ve önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen yeni torba yasada TEDAŞ alacaklarının yeniden yapılandırılması hükmü, basında;

Tarımsal sulama nedeniyle olan elektrik borçları yeniden yapılandırılacak
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan borçlar yeniden yapılandırılacağı v.b. ifadelerle haberleştirilmesi sonucu borçlu tüketiciler tarafında soru işaretleri oluşturulmuştur.

TEDAŞ alacakları;

TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş)’nin 22.03.2011 tarih ve 9-67 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Enerji Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması kapsamında TEDAŞ’a ait alacaklar ve bu alacakların tahsilinde abonelerin başvuru usulü kararlaştırılmıştır. Kurul kararına göre TEDAŞ alacakları;

            Özelleştirilen ve fiili devri tamamlanan Dağıtım Şirketleri Lisans Bölgesindeki,

  • Resmi Daireler,
  • Belediyeler (İ tüketim ve içme suyu tesislerinden kaynaklanan alacaklar),
  • Tarımsal Sulama,
  • Genel Aydınlatma ile
  • İbadethanelere

Ait devir öncesi enerji alacakları (Kaçak ve Usulsüz enerji kullanımından doğan alacaklar dahil.) olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu bu alacakların yeniden yapılandırılması prosedüründe ise borçlu tüketicilerin ilgili Dağıtım Şirketi birimlerine veya bölgedeki TEDAŞ temsilciliklerine dilekçe ile başvurulması, Dağıtım şirketlerine yapılan müracaatların ise Dağıtım Şirketi tarafından ilgili TEDAŞ temsilciliğine yönlendirileceği belirtilmiştir.

Bu tanımlamaya göre, bir dağıtım bölgesinin fiili devir tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ve son ödeme tarihi geçmiş bulunan yukarıdaki abone grupları ile sınırlı olan alacaklar dışındaki tüm alacakların işletme hakkı devri kapsamında ilgili dağıtım şirketine devredilmiş olması nedeniyle bu kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak olan alacaklar, yukarıdaki tanımlama ile sınırlıdır.

Bu konudaki analizimiz ise;

22.02.2017 tarih ve 29987 Sayılı Resmi Gazetede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye kadar 2017 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Uygulama” tebliğinde belirtildiği gibi Tarımsal Sulama Tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi nedeniyle ilgili Dağıtım veya Görevli Tedarik Şirketine borcu bulunan, Çiftçi Kayıt Sisteemine Kayıtlı çiftçilerin 2017 yılı Tarımsal Destekleme Ödemesini alabilmesinin aynı tebliğin EK-1 formunda belirtilen Muvaffakatname’yi ilgili Ziraat Bankası Şubesine vermiş olmaları şartı getirilmesiyle doğrulanmıştır.

Meclis’te kabul edilerek önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen yeni torba yasa içeriğine dayanarak, basında çıkan ve yeterli açıklamadan yoksun,TEDAŞ alacaklarının yeniden yapılınadırılması haberleri ile tüketiciler yeteri kadar bilgilenemeyeceğinden dolayı tüketicilerin yeni yapılandırmadan faydalanmak maksadıyla ilgili dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine elektrik borçlarını ödemelerini ertelemesi neticesinde bir taraftan tüketiciler daha fazla gecikme cezası ödemek zorunda kalacak, diğer taraftan ise ilgili dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin tahsilatlarında zamana bağlı da olsa kısmen performans düşüklüğü olabilecek böylelikle tüm tarafların zararına sonuçlanacak bir süreç yaşanmış olacaktır.

Coşkun Tezel

coskun.tezel@akillisebekeler.com

Coşkun TEZEL

Coşkun TEZEL

1984-2001 yılları arasında Tedaş’ın çeşitli birimlerinde görev yapan Coşkun Tezel, 1997-2001 yıllarında yoğun olarak dağıtım otomasyon sistemleri üzerine projelerle ilgilenmiş, ve fiili olarak perakende satış konusunda çalışmıştır. 2001 yılında kamu görevinden istifa nedeni ile ayrılarak bağımsız çalışan Coşkun Tezel dağıtım ve otomasyon sistemleri, uzaktan sayaç okuma, uzaktan kompanzasyon takibi, yenilenebilir enerji ve PSH konularında danışmanlık hizmetlerini sürdürürken aynı zamanda www.tarimborsasi.net sitesinin yayıncılığını da yapmaktadır. Coşkun Tezel, Ocak 2012’den bugüne çalışmalarına sitemizde yer vermektedir. Yazarın yazılarına Akıllı Sayaçlar ve Makaleler bölümünden ulaşabilirsiniz.


Bu Yazının Etiketleri
borçlartarımsal sulamatedaş

İlgili Yazılar

Kaçak Elektrik Kullanım ve Yaptırımlar

08 Mayıs 2014 Tarih ve 28994 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ”nin 26.maddesinde “Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi” tarif

Serbest Tüketici ve Rekabet

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 4.maddesinin 13.paragrafında “Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine

Elektrik Tarifeleri

Tek terimli ve Çift terimli Tarife Sınıfları ile Tek zamanlı ve Üç zamanlı tarifeler.             Dağıtım sistemine bağlı tüketicilere uygulanan

Henüz yorum yok ): Şanşlısın! Haydi yorum yaz!

Yorum Yaz, Lütfen (:

E-posta adresin bizimle güvende,kimseyle paylaşmayız!
İşaretli alanlar gerekli.*