TEDAŞ Alacakları

TEDAŞ Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Meclis’te kabul edilen ve önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen yeni torba yasada TEDAŞ alacaklarının yeniden yapılandırılması hükmü, basında; Tarımsal sulama nedeniyle olan elektrik borçları yeniden yapılandırılacak Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi

Devamı

Tüketici Şikâyetleri

           www.enerjimagazin.com sitesinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin hazırladığı raporlardan edindiği bilgilere göre 11.02.2017 tarihinde yaptığı  (http://www.enerjimagazin.com/haber-5238-Elektrik-Dagitim-Sirketlerinin-Sikayet-Karnesi.html) haberinde; Elektrik Dağıtım Şirketlerine 2016 yılı 3. Çeyrek döneminde (Temmuz, Ağustos ve Eylül)

Devamı

Elektrik Faturası!

Elektrik Satışının Fatura Edilmesi 8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin “Ödeme Bildirimi” başlıklı 12.maddesinin 3.bendinde, Görevli tedarik şirketleri tarafından düzenlenecek olan ödeme bildirimi (Faturalarda) asgari olarak yer alacak bilgilerin; a) Tüketicinin

Devamı

Reaktif Bedel Muafiyeti !

Reaktif Enerji Bedeli Uygulamasında Muafiyet EPDK’nun 26.12.2016 tarih ve 6808 sayılı Kurul Kararı ile 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EPDK’nun 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile uygulamaya konulan “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik

Devamı

Elektrikte Abone Grupları ve Tarifeler

Abone Grubu, Tarife Sınıfı ve Güç Değişikliği             Abone Grubu Değişikliği EPDK’nın 30.12.2015 tarih ve 5999-3 sayılı kurul kararının 8.maddesinin; 1.Mevcut veya yeni bir tesis ve kullanım yeri için müşterinin abone grubu tespiti ve abone grubu değişiklikleri; a) Görevli tedarik

Devamı

2017 Elektrik Satış Tarifesi

01.01.2017 Tarihinden Geçerli Perakende Satış Tarifesi Kaynak:EPDK Not: Tablo, dağıtım sistemine AG’den bağlı Tek terimli tarife sınıfında olan aboneler için düzenlenmiş, TRT fonu, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, Reaktif enerji bedeli ve KDV hariç birim fiyatlardır. coskun.tezel@akillisebekeler.com

Devamı

Elektrik Tarifeleri

Tek terimli ve Çift terimli Tarife Sınıfları ile Tek zamanlı ve Üç zamanlı tarifeler.             Dağıtım sistemine bağlı tüketicilere uygulanan tarife sınıfı, Tek Terimli ve Çift terimli olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır.              Tek Terimli Tarife: Dağıtım sisteminden çekilen (tüketilen

Devamı

Kayıp/Kaçak Hedefleri!

 Kayıp/Kaçak Hedef Oranı, Bildiğiniz Gibi             15.12.2016 tarihli Habertürk Gazetesindeki habere göre 21 Elektrik dağıtım şirketinin 2017 yılı için Kayıp/Kaçak hedef oranlarının yeniden belirlendiği, buna göre bazı dağıtım şirketlerinin Kayıp/Kaçak hedefi oranlarının 2017 yılı için artırılırken bazılarında indirim yapılmıştır. Bu

Devamı

Ticari Kayıplar!

Reaktif Enerji Bedeli Nedeniyle Oluşan Ticari Kayıplar. 24.12.2015 tarih ve 5966-24 sayılı EPDK Kurul Kararı’nın 13.maddesine göre, tüketiciler açısından;             Mesken aboneleri,  Aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler ile kurulu gücü 15 kW (bağlantı gücü 9 kW)’a (dâhil) abonelere reaktif

Devamı

Kaçak Elektrik Kullanım ve Yaptırımlar

08 Mayıs 2014 Tarih ve 28994 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ”nin 26.maddesinde “Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi” tarif edilmiş buna göre; MADDE 26 – (1) Gerçek veya tüzel kişinin; a) Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya

Devamı