Endüstri 4.0

0 78

İnternet, insanlardan ve insanların günlük yaşamdaki erişim ihtiyaçlarından sonra makineler dahil tüm “nesneleri“ kapsar hale gelmiştir. Sanayi ve üretim alanındaki çalışmaların da bu kapsamın dışında kalmaması için değiştirmesi/yenilemesi gereken her unsur Endüstri 4.0 olarak tanımlanabilir. Endüstri 4.0 bu anlamda IOT çatısının üretim ve otomasyon konularına bakan alt bileşeni olarak tanımlanabilir.

Konuyla ilgili en  kapsamlı tanım Endüstri 4.0 Platformu tarafından yapılmıştır;

Yıllar boyunca yaşanan sanayi devrimi ve endüstri 4.0
Resmi büyütmek için tıklayınız

Endüstri 4.0, ürünlerin ve üretim sistemlerinin yaşam döngüsündeki bütün değer zincirinin organizasyon ve yönetiminde yeni bir seviye olan Dördüncü Endüstri Devrimi’ni tanımlar. Bu döngü, sürekli artarak bireyselleşen müşteri isteklerine odaklanır ve fikir aşamasından başlayarak ürün geliştirme ve üretim siparişinden, bir ürünün son kullanıcıya dağıtımını ve geri dönüşümünü de kapsayacak şekilde tüm zinciri içine alan hizmetleri içerir.”

Endüstri 4.0 başta Almanya ve Amerika olmak üzere dünyanın her yerinde yavaş yavaş konuşulmaya ve ilk örnekler sergilenmeye başlanmıştır. Özellikle otomotiv, ilaç, savunma ve havacılık alanında bu konuya yatırımların hızla gerçekleştiği söylenebilir. Türkiye de bu değişimlerin dışında kalmamak için bir takım çalışmalar yürütmektedir. Son olarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu “ kurulmuştur. Platformun temel amacı yeni sanayi devrimine hazırlık düzeyini artırmak ve işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırmak olarak açıklanmıştır.

Endüstri 4.0’ın ana bileşeni nesnelerin ve hizmetlerin interneti IoT’dir. Yani nesnelerin fiziksel olarak birbirlerine ve fonksiyonel olarak ise internete bağlı olmasıdır. Diğer bileşeni Bulut Bilişim’dir. Toplanan büyük miktarlarda verinin işletmelerin sahip olduğu yazılımlar ve donanımlar üzerinde saklanması neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bulut Teknolojileri sayesinde istenen bütün veriler güvenli bir şekilde tutulabilmekte ve işletmeler bu verilere internet üzerinden erişebilmektedirler. Diğer önemli bir bileşen de büyük veri analitiğidir. IOT sayesinde toplanan verilerin güvenli sistemler üzerinde tutulmasını takiben analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesi gerekmektedir. Firmalara süreçlerine değer katacak, etkinliklerini artıracak, maliyeti ve zaman kullanımını minimuma düşürürken verimliliği ve kar oranını maximuma çıkaracak bilgiler verilmelidir. Üretimden lojistiğe kadar her aşamanın izlenip raporların çekileceği, dashboardların ve alarm mekanizmalarının oluşturulacağı yazılımlar geliştirilmelidir.

Dolayısı ile bu bileşenlere bakıldığında kendi Bilgi Teknolojileri sistemine sahip, IOT alanında çalışan ve veri analitiği konusunda uzmanlaşmış firmalar Endüstri 4.0 a öncülük edecektir.

Endüstri 4.0 Çözümü Topolojisi

İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kurulu iken, elektrik enerjisinin kullanımı ile ikinci sanayi devrimine geçilmiştir. Sonrasında elektronik ve IT’nin kullanımı ile dijital devrim gerçeklemiş ve üçüncü sanayi devrimi başlamıştır.

Endüstri 4.0 Sistem Bileşenleri ile Telekom Operatörleri arasındaki ilişki
Resmi büyütmek için tıklayınız

Endüstri 4.0 uygulamalarında, otomatize edilecek her ihtiyaç için çözümler geliştirilirken, toplanan veriler için de merkezi bir platform oluşturulması zaruridir. Bu verilerin işlenmesi sonrasında, sistemler daha kolay izlenebilecek, analiz edilebilecek ve iyileştirmeler saptanabilecektir. Müşteriye özel, işe değer katacak ve fayda sağlayacak raporlar/analizler bu sayede oluşturulabilecektir. Teknolojinin uygulaması 3 katmanda değerlendirilebilir;

  1. İlk olarak uygulamanın yapılacağı firmadaki ihtiyaçlar belirlenir. Bir fabrika örneğini düşünürsek ölçülmesi istenen her bir parametre belirlenmelidir. Üretim bandında kullanılan elektrik miktarı, kullanılan doğalgaz miktarı, üretilen ürün sayısı, defolu ürün sayısı, bir ürünün üretilmesi için geçen süre gibi ölçeklenebilir ve sayılabilir her veri alınmalıdır. Bu verilerin alınabilmesi için uygun cihazlar belirlenmeli ve firma lokasyonuna entegrasyonu sağlanmalıdır.
  2. Lokasyonda kurulumu yapılan cihazların uygun haberleşme teknolojisi (ihtiyaca göre çeşitli LAN teknolojileri kullanılabilir) ve gatewayler ile merkezi bir IOT platformuna bağlanması ve veri akışının sağlanarak kontrol edilmesi gereklidir. İlk iki madde fiziksel şartların oluşturulması ve tamamlanması olarak düşünülebilir.
  3. Son madde aslında bu teknoloji devriminin fark yaratan ve sektörde değer oluşturan veri analitiği kısmını oluşturur. Farklı kaynaklardan toplanan bütün veriler müşteri için anlamlı sonuçlar oluşturacak raporlara, görsel tablolara ve kontrol ekranlarına dönüştürülür. Böylece kişi yorumundan bağımsız kalite kontrolü, daha yüksek kalite için yapılması gereken değişiklikler, etkin zaman ve iş gücü kullanımı gibi birçok şey yapılabilir. Bu üç madde bir örnekle açıklanabilir. Farklı işlemler yapan birçok üretim bandının çalıştığı bir fabrika düşünülürse her bir bandın tükettiği enerji miktarı, ürünlerin her bir bantta geçirdiği süre, ortamın sıcaklığı, farklı zaman dilimlerindeki üretim miktarları, hatalı ürün miktarları ölçülebilir. Bu ölçümlerin analitiği ile hangi sıcaklıkta daha kaliteli ürün çıkışı elde edildiği tespit edilip ortam buna göre optimize edilebilir. Farklı zaman dilimlerinde üretilen hatalı ürün sayılarına bakılarak sebep bulunup çözülebilir. Yapılabilecekler toplanan verinin çeşitliliğine göre çok fazla artırılabilir.

Endüstri 4.0 bir IOT alt bileşeni gibi ele alınabileceğinden, oluşturulacak her çözümü tedarikçi firmadan bağımsız olarak uç cihazlar, entegrasyon ve platform katmanından oluşan bütünleşik bir yapı şeklinde değerlendirebiliriz.

Endüstri 4.0 Etkileri

Endüstri 4.0 sistemlerin izlenmesi ve arıza teşhisinin kolaylaştırılmasını, bileşenlerin öz farkındalık kazanmasını, kaynak tasarrufu ile daha sürdürülebilir sistemler oluşturmasını, yüksek verimliliğin sağlanmasını, üretimde esnekliğin artmasını, maliyetlerin azaltılmasını ve yeni hizmet/iş modellerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu devrimin beklenen en temel etkileri şunlardır.

  • Verimlilik artışı
  • Büyüme artışı
  • Yatırım artışı
  • İstihdam artışı

Almanya’da bir fabrikada yapılan uygulamada  akıllıca ve bağımsız çalışabilen, lojistik personeli ihtiyacını azaltacak otomatik bir nakliye sistemi geliştirmiştir. Bu tarz uygulamalar önümüzdeki dönemlerde sık sık karşımıza çıkacaktır. Bütün sistemlerin otomatize olduğu “Akıllı Fabrika” projeleri de dünya çapında çalışılmaktadır.

Otomatik ve özerk robotlar artık üretimde kullanılır hale gelmiştir. Farklı üretim alanlarında eğitilmiş robotik işçiler fabrikalarda hassas ve doğru bir çalışma sağlamaktadır. Bu çalışmalar robotların insan formuna dönüştürülmesi, üzerlerine yerleştirilecek emniyet sensörleri ve kameralar ile çevreyle etkileşim kurmalarına izin verilmesi ile ilerletilecektir. Üretim hattı simülasyonları geliştirilmektedir. Böylece bir hattın etkinliği kurulumdan önce kontrol edilebilecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ayrılmadan,Takip Edin!

Takip ederek özgün içeriklerimizden anında haberdar olun....
close-link
akillisebekeler.com site performansını artırmak adına Google politikalarına uygun çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikası

Bilgiyi Paylaşın!

Bu içeriği paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz :)
close-link